Nauja parapijietė

Naujoji krikščionė Vakarė Ona


Rugsėjo 11 d. iškilmingomis Krikšto sakramento apeigomis Elektrėnų bažnyčioje šventosios Romos Katalikų Bažnyčios nare tapo Vakarė Ona. Nuoširdžiai sveikiname visus artimuosius, ypač tėvus ir krikštatėvius, kurie pažadėjo Vakarę Oną auklėti taip, kad Ji mylėtų Dievą ir žmones kaip moko Jėzus Kristus.