Naujas parapijietis

Dovydas

Rugpjūčio 14 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Dovydui.
„Argi nežinote, – rašo apaštalas Paulius, – jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6, 3–4). Sveikiname!