Naujas parapijietis

Ema

Rugpjūčio 6 d. Elektrėnų bažnyčioje Švenčiausios Trejybės vardu į šventąjį Krikšto vandenį buvo panardinta Ema. Krikšto apeigomis Ji tapo tikru Dievo vaiku ir Elektrėnų parapijos bendruomenės nare. Sveikiname!