Naujas parapijietis

Rokas

Liepos 31 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštytas Rokas. Sveikiname naująjį krikščionį ir linkime atrasti daug džiaugsmo tikėjimo kelionėje.