Atlaidų akimirkos

Šeimų Rožinio malda

Dainuoja prof. I. Milkevičiūtė

Atlaidų vedėjas - mons. Jonas Dalinevičius

Jaunimo choras

Procesija

Apdovanojamas fotomenininkas Vytautas Suslavičius

Apdovanojamas Elektrinės direktorius Pranas Noreika

Skulptūros Atgimimo aikštėje

Tremtiniai atidengia skulptūrą Lietuvos istorijos datoms atminti
fotografavo Emilija Petkūnaitė