Valstybės dienos šventimas


Elektrėnų jaunųjų šaulių būrys

Pagerbiami žuvusieji už laisvę

2010 m. liepos 6 d., Valstybės diena, Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo šventė. Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo savivaldybės ir seniūnijos vadovai, Elektrėnų jaunųjų šaulių būrys, aktyvūs piliečiai. Šv. Mišias aukojęs kunigas Stanislovas Čiupala pamoksle dalinosi mintimis apie Tėvynės meilę. Kunigas pastebėjo, kad dažniausiai Dievą mylintys žmonės myli ir savo Tėvynę, uolūs tikintieji esti ir uoliais patriotais. Aiškindamas Evangelijos mintį apie pjūtį ir darbininkus, kunigas ragino melsti daugiau dirbančių, o ne tik kalbančių, Tėvynės labui žmonių.
Po šv. Mišių bažnyčioje buvo sugiedotas Valstybės himnas, savivaldybės ir seniūnijos vadovai pagerbė žuvusiuosius už laisvę padėdami prie partizanų paminklo gėles.