Šv. Mišios už abiturientus

Liepos 18 d. vyko Elektrėnų "Versmės" gimnazijos 24-tosios laidos abiturientų išleistuvių šventė. Prieš atestatų įteikimo ceremoniją Kultūros namų salėje, Elektrėnų bažnyčioje už abiturientus buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo gimnazijos mokytojai, abiturientai ir jų šeimos nariai. Šv. Mišių liturgijoje abiturientai patys giedojo, skaitė Dievo Žodį ir patarnavo prie altoriaus. Tiems moksleiviams, kurie atliko tarnystę Elektrėnų bažnyčioje giedodami chore, patarnaudami šv. Mišiose - buvo įteiktos padėkos dovanėlės.