Parapijos šeimų savaitgalis


Liepos 23-25 d. Varkalių kaime (Kaišiadorių raj.) įvyko Elektrėnų parapijos jaunų šeimų savaitgalio stovykla. Susirinkusieji džiaugėsi tarpusavio bendryste,jungėsi bendroje Rožančiaus maldoje bei šv. Mišių aukoje.. Į šeimų susitikimą buvo pakviestas Biblijos mokslus Romoje studijuojantis Kaišiadorių vyskupijos kunigas Algirdas Akelaitis, kuris papasakojo apie Šventosios Dvasios vedimą krikščionio gyvenime bei pakvietė klausytojus pasidalinti tikėjimo patirtimi.
Vakarais šeimos bendravo prie laužo, giedojo giesmes.
Stovyklaujančius Elektrėnų parapijiečius maloniai priėmė Varkalių kaimo žmonės,vaišino naminiu pienu ir t.t...
Patys mažiausieji stovyklautojai galėjo džiaugtis kaimo gamta, basomis bėgiodami per žolę ir balas.