Nuotakų kilimo audėjų pagerbimas


Padėka daugiausia juostų nuaudusiai Zinaidai

2010 m. liepos 4 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pagerbtos šio krašto audėjos, nuaudusios Nuotakų kilimą iš 50 tautinių juostų, skirta Elektrėnų miesto 50-tajam jubiliejui atminti. Šį projektą sumanė Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojai, įgyvendino - mokytojos Onos Patronaitienės suburtos krašto audėjos.
Po šv. Mišių, katechetinėje klasėje, audėjoms padėkos raštus įteikė Profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė, vyko suneštinės vaišės - agapė.