Naujas parapijietis

Damyras Gabrielius


2010 m. liepos mėn. 3 d. Krikšto sakramentu Katalikų Bažnyčios nariu, Elektrėnų parapijiečiu tapo Damyras Gabrielius. Sveikiname!

P.S. nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.