Nauja parapijietė

Evita Kotryna

2010 m. liepos mėn. 17 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštyta Evita Kotryna.
Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai.
Nuoširdžiai sveikiname!