Nauja parapijietė

Veronika
2010 m. liepos mėn. 10 d., Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktai Veronikai. Ji tapo krikščione-katalike, Elektrėnų parapijos nare. Džiaugsmingai sveikiname!