Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Kviečiame dalyvauti naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje nuo liepos 21 d. 19 val. iki liepos 22 d. 10 val. (naktis iš trečiadieni0 į ketvirtadienį). Naktine adoracija pradėsime pasiruošimo atlaidams mėnesį (atlaidai bus rugpjūčio 22 d., sekmadienį). Visą naktį bažnyčia bus atvira, bus giedamos giesmės, kalbamos maldos, garbinama tyloje. Kiekviena adoracijos valanda turės savo intenciją.

Naktinės adoracijos intencijos

Nuo 20 iki 21 val. – už Elektrėnų parapijos šeimas.
Nuo 21 iki 22 val. – už Elektrėnų parapijos ligonius.
Nuo 22 iki 23 val. – už Elektrėnų parapijos kunigus.
Nuo 23 iki 00 val. – už Elektrėnų parapijos jaunimą.
Nuo 00 iki 01 val. – už Elektrėnų parapijos geradarius, rėmėjus.
Nuo 01 iki 02 val. – Už Elektrėnų parapijiečius, kurie skendi priklausomybėse.
Nuo 02 iki 03 val. – Už Elektrėnų parapijos bedarbius.
Nuo 03 iki 04 val. – Už Elektrėnų parapijos dirbančiuosius.
Nuo 04 iki 05 val. – Už Elektrėnų parapijiečius išvykusius dirbti į užsienį.
Nuo 05 iki 06 val. – Už nusidėjėlių atsivertimą.
Nuo 06 iki 07 val. – Melsime pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą iš Elektrėnų parapijos.
Nuo 07 iki 08 val. – Už parapijos aktyviuosius narius: patarnautojus, choristus, procesijos dalyvius, Caritas ir Gyvojo Rožinio draugijos narius.
Nuo 08 iki 09 val. – Už visus parapijos atlaidų dalyvius.
Nuo 09 iki 9.45 val. – Už visus Elektrėnų miesto gyventojus.