Svarbūs susitikimai

Birželio 13 d., sekmadienį, po 19 val. šv. Mišių kviečiame į susirinkimą jaunimą, kuris ruošiasi važiuoti į Jaunimo dienas Panevėžyje birželio 26-27 d.
Birželio 16 d., trečiadienį, parapijos salėje, vyks Elektrėnų dekanato Gyvojo rožinio draugijos narių susitikimas. Pradžia - 16 val.