Susitikimas su valdžia

Savivaldybės vadovų, skulptoriaus, parapijos pastoracinės tarybos narių ir klebono susitikimas.

Birželio 14 d. Elektrėnų parapijoje įvyko savivaldybės vadovų ir parapijos klebono bei pastoracinės tarybos narių susitikimas. Susitikime buvo aptarti klausimai dėl Elektrėnų miesto jubiliejaus tolimesnių renginių ir jubiliejinių sukakčių atminimo įamžinimo.