Lietuvos Jaunimo dienos

Birželio 26-27 d. Panevėžyje bus Lietuvos Jaunimo dienos. Numatoma, kad jose dalyvaus apie 7000 jaunuolių. Iš Elektrėnų parapijos į Jaunimo dienas vyksta apie 60 jaunųjų katalikų. Nuoširdžiai dėkojame AB "Lietuvos elektrinė" už didžiulę pagalbą vykstantiems į Jaunimo dienas.