Jaunimo dienos 2010


Burys Elektrėnų parapijiečių, virš 50 jaunimo atstovų, dalyvavo Lietuvos Jaunimo dienose 2010, Panevėžyje. Tai buvo įspūdingas jaunimo renginys, krikščioniško džiaugsmo šventė pritraukusi virš 7000 dalyvių iš įvairių Lietuvos parapijų, katalikiško jaunimo organizacijų. Daugybė jaunų žmonių giedojo, šlovino Viešpatį, atliko nuoširdžią išpažintį, klausėsi mokymo apie Jėzaus meilę, dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, šventė Eucharistiją. Dalis elektrėniškių Jaunimo dienose buvo savanoriais - organizatorių pagalbininkais. Renginio dalyviai pastebėjo, kad didžiuliame žmonių samburyje neteko pamatyti nė vieno policininko - jų paprasčiausiai neprireikė.
Nuoširdžiai dėkojame AB "Lietuvos Elektrinė" už suteiktą pagalbą vykstantiems į Jaunimo dienas!