IN MEMORIAM Prezidentui A. M. Brazauskui

Prezidento A. M. Brazausko ranka parašyti linkėjimai Elektrėnų krašto žmonėms


Lietuva gedi pirmojo atkurtosios Nepriklausomos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko. Elektrėnų bažnyčioje už mirusį Prezidentą buvo meldžiamasi sekmadienį po bendruomenės pagrindinių šv. Mišių.
Elektrėnų bažnyčios Svečių knygoje prezidentas A. M. Brazauskas paliko tokį įrašą:
"Džiaugiuosi, kad Elektrėnų žmonės turi tokį turtą - naują Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčią. Tegu čia žmonės pajunta gėrį, supratimą ir pagarbą vienas kitam.
Lai tikėjimas tampa žmonėms dideliu dvasiniu pagarindu" Jūsų
(A.Brazausko parašas)
1996 09 29


Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.