Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Birželio 14-toji - Gedulo ir vilties diena. Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius, laisvės kovų dalyvius. Po pamaldų buvo padėtos gėlės prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, parapijos salėje atlikta meninė programa .