Atvežti akmenys

Skulptorius Domininkas Čepas atrenka akmenis UAB "Kelda" karjere


Birželio 8 d. prie Elektrėnų bažnyčios buvo atvežti didžiuliai akmenys. Juos padovanojo ir transportavo UAB "KELDA". Dėkojame už operatyvų darbą ir nuoširdžią pagalbą! Šie akmenys bus sukomponuoti bažnyčios šventoriuje ir įamžins jubiliejines šių metų datas (Elektrėnų miestui - 50 m., Elektrėnų parapijai - 20 m., Lietuvos Nepriklausomybei - 20 m.) bei po Elektrėnų mariomis pasilikusių kaimų ir ežerų pavadinimus. Akmenų kompoziciją kurs skulptorius Domininkas Čepas. Kompozijos iškilmingas palaiminimas numatomas atlaidams - rugpjūčio 22 d.