Sutvirtinimo sakramento šventimo akimirkos

Sekminių iškilmės išvakarėse, gegužės 22 d., J.E. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis suteikė Sutvirtinimo sakramentą 52 Elektrėnų parapijos tikintiesiems. 48 sutvirtinamieji buvo moksleiviai ir 6 suaugę. Sutvirtinimo šv. Mišiose giedojo Jaunimo choras (vad. Laima Mažuolytė), bažnyčią gėlėmis šiai šventei puošė Janina Piraškevičienė.

Pamokslo metu Ganytojas ragino jaunimą saugoti tikėjimą, liudyti Kristų. Savo mintis vyskupas iliustravo pasakojimais apie įvairių žmonių patirtis ginant krikščioniškąsias vertybes.

Fotografavo Enrika Stanislovaitytė.