Nauja parapijietė

Alisa

Gegužės 16 d., Kristaus Žengimo į Dangų iškilmėje, Krikšto sakramentas buvo suteiktas Alisai. Sveikiname!

P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.