Kameriniam chorui "Salve" - 15 metų!

Choras "Salve", vadovė Regina Bartkienė (centre)

Gegužės 8 d. 12 val. Šv. Mišių auka bus minimos kamerinio choro "Salve" 15-tosios veiklos metinės bei meldžiamasi už ilgamečio chorų vadovo J.Jurgaičio sielą. Kviečiame dalyvauti!


Regina Bartkienė
KAMERINIO CHORO ,,SALVE“ ISTORIJA

1995 metų sausio mėnesį Elektrėnų maldos namų vargonininkas Ričardas Navickas pakvietė mane dirbti chormeistere jo vadovaujamame parapijos chore. Ruošėme Leonido Abario sukurtas Mišias Nr. 5. Gavome iš Kaišiadorių vyskupijos sudarytą Pivašiūnų atlaidų repertuarą, skirtą vyskupijos jungtiniam chorui. Kadangi vargonininkas atsisakė jį rengti, ėmiausi iniciatyvos mokyti chorą viena. Prieš pat atlaidus vargonininkas išėjo iš darbo, likau laikinai dirbti su choru. Taip ,,laikinai“ tapo ,,nuolat“. Choro repertuarą sudarė nesudėtingos giesmelės, o su esamais dainininkais paruošti ir atlikti sudėtingesnius kūrinius nebuvo galimybių, todėl pradėjau burti kamerinį chorą. Iš pradžių pakviečiau giedoti tuos dainininkus, kuriuos gerai pažinojau, dirbdama koncertmeistere Juliaus ir Ritos Jurgaičių vadovaujamuose choruose Elektrėnų kultūros namuose.
Taigi 1995 metų rugsėjo 18 dieną, ruošdamasis Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konsekravimui, „Salve“ pradėjo savo veiklą kaip Elektrėnų bažnyčios kamerinis choras. 1995 metų gruodžio 15 dieną Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ vidurinėje mokykloje įvyko pirmasis koncertas. Jame skambėjo 3 dalys iš L. Abario Mišių Nr. 5 ir 8 giesmės. Choras palengva plėtė savo repertuarą, nuosekliai papildydamas jį vis sudėtingesniais kūriniais. Nuo tada kolektyvas nuolat gieda savo bažnyčioje. Be sakralinės veiklos, „Salve“ aktyviai dalyvauja Elektrėnų savivaldybės kultūrinėje veikloje: rengia teminius koncertus miesto visuomenei, yra daugelio Elektrėnų kultūros centro renginių dalyvis.
Per savo kūrybos 15-metį choras koncertavo Molėtų, Anykščių, Dotnuvos, Paberžės, Jiezno, Linkuvos, Kaltinėnų, Ariogalos, Kernavės, Semeliškių, Onuškio, Kaltanėnų, Čiobiškio, Liubavo, Dusmenų, Širvintų, Tytuvėnų, Šiaulių, Druskininkų, Freiburgo (Vokietija), Olsbacho (Vokietija), Poprado (Slovakija) bažnyčiose, Kaišiadorių katedroje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Taip pat dalyvavo sakralinės muzikos festivaliuose ,,Laudate“ (Tytuvėnai), ,,Džiūgaukim, aleliuja...“ (Marijampolė), vokalinių ansamblių festivalyje ,,Iš širdies į širdį“, Rytų Lietuvos krašto festivalyje ,,Rudens noktiurnas“ bei Vievyje vykusiame chorų festivalyje, skirtame Aldonai Pulauskienei atminti.
Be to, „Salve“ nuo 1996 metų gieda kas antrą sekmadienį ir švenčių dienomis Elektrėnų
Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Kartu su koncertais išvykose ir proginiais koncertais – vidutiniškai 40 kartų per metus.

Choro repertuare – 13 mišių, 9 adventinės, 18 kalėdinių,
14 gavėnios, 2 verbų, 6 Didžiojo penktadienio,
17 velykinių, 10 gedulinių,
5 liturginės, 116 eilinio laikotarpio giesmių,
13 dainų, taip pat ir Dainų šventės repertuaras.
Moterų choro repertuare – 13 giesmių.