Gegužės mėnesio įvykiai

Gegužės 20 d. 17 val. - Besiruošiančiųjų Sutvirtinimo sakramentui atgailos pamaldos.
Gegužės 21 d. 19 val. - Šeimų bendruomenės susitikimas. Tema: Malda.
Gegužės 22 d. 17 val. - Sutvirtinimo sakramento šventimas. Apeigoms vadovaus J.E. Kaišiadorių vyskupas.
Gegužės 23 d. Sekminės. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. (Atlaidai Kazokiškėse).
Gegužės 29 d. 11 val. - Šv. Mišios Elektrėnų miesto 50-mečiui ir savivaldybės 10-mečiui paminėti.
Gegužės 30 d. Švč. Trejybės iškilmė. Šv. Mišios 9 ir 10 val. (Atlaidai Kietaviškėse).
Gegužės 30 d. 19 val. - Šventosios Mišios už parapijos abiturientus valstybinių egzaminų sesijos pradžios išvakarėse.