Velyknakčio akimirkos



Krikštas

Krikšto vandens šventinimas

Renatas, Edgaras, Marius

Velyknakčio bendruomenė

Velyknakčio šlovinimas "Exultat"

Jaunimo choro spinduliukai

Kun. Stasys Čiupala, Mons. Jonas Sabaliauskas, kun. Marius Talutis, kun. Steponas Tunaitis (Tverečiaus klebonas)


Velykinės ugnies įnešimas į šventovę

Velyknakčio laužas

Malda prie kryžiaus

Nuoširdžiai dėkojame Emilijai Petkūnaitei už sustabdytas šv. Velykų iškilmės akimirkas Elektrėnų bažnyčioje. 2010 m. Velyknaknčio pamaldų fotografijos.