Padėka Žebertonių kaimo bendruomenei

Sausio 31 d. ir vasario 7 d. kunigas vikaras lankė Žebertonių kaimo gyventojų namus. Viso buvo aplankyta apie 40 "trobų". Kaimas darbštus, blaivus, bendruomeniškas. Parapijiečiai su didžiule pagarba kunigą sutiko savo namuose, atverdami ne tik namų, bet ir širdies duris. Nuoširdi padėka gerbiamam R. Geležiui, kuris organizavo kunigo priėmimą, lydėjo lankymo metu ir įamžino Žebertonių kaimo turtą - žmonių veidus.