Gavėnios pradžios skelbimai

Vasario 17 d., Gavėnios liturginio laiko pradžia – Pelenų diena. Šv. Mišios ir pelenų barstymo apeigos vyks 10 ir 18 val.
Pelenų dieną visiems katalikams privalomas pasninkas.
Pelenų dieną ir I Gavėnios sekmadienį bus renkamos aukos sudegusiai Labanoro bažnyčiai atstatyti. Pelenų dienos liturgijoje bus naudojami sudegusios Labanoro bažnyčios pelenai.

Vasario 19 d. (penktadienis) – 17.30 val. bus apmąstomos Kryžiaus kelio stotys.

Vasario 21 d. (I Gavėnios sekmadienis) – 9.30 val. bus giedami Graudūs verksmai. Nepamiškite atsinešti liturginių maldynų! Sekmadienio rinkliava bus skiriama sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui.