Parapijoje veikia

Caritas 
2 chorai 
Patarnautojai 
Gyvojo Rožinio draugija 
Arkiv. T. Matulionio užtarimo maldos grupelė 
Procesijos dalyviai 
Šeimos centras